Közadat

ELÉRHETŐSÉGI ADATOK

A Társaság teljes neve:

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (IdomSoft Zrt.)

Székhely:

H-1134 Budapest, Tüzér u. 41.

Telephely:

H-6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
H-1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.

Postacím:

H-1394 Budapest, Pf.: 390

Telefonszám:

+36 1 795 7800

Faxszám:

+36 1 795 0447

Központi elektronikus levélcím:

kapcsolat@idomsoft.hu

A honlap URL-je:

www.idomsoft.hu

A SZERV VEZETŐI

Vezérigazgató – Arató Dávid
Szakmai vezérigazgató-helyettes – Ilosvai Péter
Gazdasági vezérigazgató-helyettes – Hrubi Orsolya
Választási rendszerfejlesztési igazgató – Deményné Kertész Krisztina
Kutatás-fejlesztési igazgató – Verőci Gábor
Szolgáltatási igazgató – Kocsis Ádám

IGAZGATÓSÁGI TAGOK

Dr. Szalay László Imre (elnök)
Ádám Csongor Zsolt (tag)
Lucza Vilmos Gábor (tag)
Sándorfalvi Katalin Mária (tag)
Szabó András (tag)

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK

Kárpáti Miklós (elnök)
László Zsuzsanna (tag)
Bárány Ernő (tag)

ALAPÍTÓ SZERV

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Postacím: 1389 Budapest, Pf.: 133.
Központi telefonszáma: +36 1 4594200
Központi telefaxszáma: +36 1 3031000
Internetes honlapjának címe: www.nisz.hu
Központi e-mail címe: info@nisz.hu

FELETTES SZERV

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 28.
Levelezési cím: 1363 Pf. 17
Központi telefonszám:
+36 1 354 4800
Honlap cím: http://fovarositorvenyszek.birosag.hu